Znanje in izkušnje

Naši zaposleni imajo tudi specifična znanja, kompetence, usposobljenosti ter izkušnje:
 • pooblaščeni inženirji za elektro področje,
 • odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča,
 • odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte,
 • odgovorni projektant načrtov električnih inštalacij in električne opreme ter načrtov telekomunikacij,
 • pooblastilo za delo pod napetostjo na nizki napetosti,
 • radiološka zaščita za izvajanje in vodenje v radiološko nadzorovanem območju (RNO),
 • usposobljenost za upravljanje z napravami v potencialno eksplozivnih atmosferah (EX - izvedba),
 • usposobljenost za izvajanje presoj na nuklearnem področju NQA-1 (Nuclear Quality Assurance Lead Auditor),
 • izvajanje notranjih presoj po ISO 9001, ISO 14001 in BS OHSAS 18001,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za pregled električnih inštalacij,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija varnostni tehnik/varnostna tehtnica,
 • atestirani varilci (AVS D1.1 – Track welder performance qualification),
 • vizualna kontrola zvarov po DIN EN 473 (Certificate for personnel engaged in non-destructive testing,
 • mentorstvo za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si