Vzdrževanje in montaža

 • Dela na področju visoke napetosti:
  • 400 kV zbiralnice
  • 400 kV polja stikališča – visokonapetostna in sekundarna oprema
  • 100 kV
 • Dela na področju srednje napetosti:
  • montaža in vzdrževanje odklopnih postrojev 6,3 kV–21kV, energetskih
  • transformatorjev, motorjev in pomožnih naprav na stikališčih.
 • Dela na področju nizke napetosti:
  • izdelava in vzdrževanje električnih instalacij,
  • izdelava, montaža in vzdrževanje stikalnih blokov, razdelilnih omar in komandnih pultov,
  • montaža, priklopi in vzdrževanje energetskih porabnikov.
 • Dela na področju instrumentacijske tehnike:
  • montaža in ožičenje instrumentacijske opreme in postrojev,
  • ožičenja procesnih kabinetov,
  • izdelava instrumentacijskih povezav.
 • Dela na področju telekomunikacij:
  • izdelava telekomunikacijskih omar,
  • izdelava telekomunikacijskih omrežij (telefon, mreža, optične povezave).
 • Varnostni sistemi:
  • montaža videonadzornih sistemov in povezav,
  • montaža protivlomnih in protipožarnih sistemov in povezav.
 • Ostala elektromontažna dela:
  • izdelava in montaža nosilcev električne opreme, kabelskih polic in kabelskih
  • kovinskih zaščitnih cevi (conduit),
  • montaža kabelskih polic in kabelskih kovinskih zaščitnih cevi (conduit),
  • montaža elektro opreme,
  • polaganje kablov (močnostni, kontrolni, instrumentacijski in optični),
  • varjenje optičnih povezav,
  • montaža strelovodnih sistemov,
  • izvajanje instalacij v eksplozijskih conah.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si