Vodenje sistemov

Skrb za okolje, zdravje in varnost zaposlenih je sestavni del poslovne politike in organizacijske kulture podjetja. Med ključnimi strateškimi usmeritvami podjetja sta tudi kakovost izdelkov in storitev ter nenehno izboljševanje procesov. Vodenje družbe je podrobno opredeljeno v Poslovniku sistemov vodenja.

Pri uresničevanju omenjenih usmeritev nas vodi integriran sistem vodenja s pridobljenimi certifikati standardov.

Politika kakovosti, okoljska politika ter politika varnosti in zdravja pri delu so sestavni del politike podjetja. Politike podjetja oblikujejo predstavniki vodstva v sodelovanju z direktorjem, ki jih tudi odobri. Direktor je odgovoren za razumljivost politike kakovosti, okoljske politike ter politike varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo dosledno spoštovanje in izpolnjevanje na vseh ravneh podjetja.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si