Varovanje okolja

Zavedamo se, kako pomembna je skrb za okolje, zato smo uvedli sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001. Na ta način smo se zavestno odločili in obvezali k varovanju okolja ter ohranjanju naravnih virov na vseh nivojih poslovanja podjetja. Varstvo okolja smatramo kot eno naših osnovnih dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si