Varnost in zdravje pri delu

Certifikat za mednarodni standard BS OHSAS 18001:2007 – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu smo pridobili v letu 2013, mednarodni standard ISO 45001:2018 pa smo pridobili v letu 2018. V podjetju skrbimo, da zaposleni svoje delo opravljajo varno in da je v poslovnem procesu poskrbljeno za njihovo zdravje. Sistem varnosti in zdravja pri delu je sistematično načrtovan ter integriran v sistem vodenja podjetja. Podpirajo in uresničujejo ga vsi zaposleni.

Podjetje je opredelilo in sprejelo politiko varnosti in zdravja pri delu kot sestavni del politike vodenja podjetja v skladu z osnovnim principom, da sta varnost in zdravje zaposlenih med najvišjimi prednostmi ter z namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izvedbi storitev na področju elektro montaže in vzdrževanja nuklearnih, energetskih, papirniških ter ostalih industrijskih objektov ob preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih težav zaposlenih. V skladu z zavezanostjo vodstva in zaposlenih k obvladovanju in preprečevanju tveganj glede varnosti in zdravja zaposlenih pri opravljanju del izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu:
  • izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve,
  • zastavljamo si realne cilje, za katere si prizadevamo da jih realiziramo,
  • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
  • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja, kjer je to možno,
  • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti,
  • informiramo in sodelujemo z zainteresiranimi stranmi.

Vodstvo je zavezano stalno zmanjševati in preprečevati tveganja za varnost in zdravje zaposlenih s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si