Redno vzdrževanje

Podjetje nudi kontinuirano podporo pri vzdrževalnih delih na elektroopremi.
Med obratovanjem sodelujemo pri izvajanju t. i. preventivnega vzdrževanja, ki sloni na dejstvu, da se po načrtu opravijo vnaprej določena vzdrževalna dela, preden pride do okvare oziroma zastoja.
Standardne preventivne aktivnosti, ki jih izvaja podjetje Elmont d. o. o. obsegajo: preventivne preglede elektroopreme, vzdrževalna dela na zunanjih, podzemnih in električnih inštalacijah tehnoloških in neprocesnih objektov ter ostala vzdrževalna dela skladno z zahtevami naročnika.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si