Projekti

Dolgoletne izkušnje, strokoven odnos do dela in številne reference nas uvrščajo med podjetja, ki so vredna zaupanja. Zadovoljstvo in priporočila obstoječih naročnikov so garancija za naše nadaljnje delo in razvoj.

Od nekaj sto projektov, ki smo jih uspešno izpeljali v zadnjih 20 letih bi posebej izpostavili naslednje:

REKONSTRUKCIJA 400 kV STIKALIŠČA V NE KRŠKO
  • rekonstrukcija 400 kV transformatorskih polj SYCA01 in SYCA02,
  • rekonstrukcija 400 kV zbiralnic,
  • rekonstrukcija 400 kV daljnovodnih polj Maribor, Tumbri 1 in Tumbri 2 s prepletom daljnovodov izpred 400 kV stikališča NEK.

ZAMENJAVA STATORJA GLAVNEGA GENERATORJA V NE KRŠKO
Kot podizvajalec smo sodelovali pri zamenjavi statorja glavnega generatorja v NE Krško ter pripadajočih nadzornih sistemov.


RAZŠIRITEV SISTEMA DETEKCIJE POŽARA V TEHNOLOŠKEM DELU NE KRŠKO
Izvedena je bila zamenjava oziroma posodobitev obstoječega sistema detekcije požara, ki omogoča izboljšanje možnosti lociranja morebitnih požarov. Obstoječi sistem detekcije požara je bil razširjen tudi na lokacije, ki v prvotni sistem niso bile vključene.
Dela so se izvajala tako v rednem obratovalnem ciklusu kot tudi med remontom v letih 2011,2012 in 2013.

ZAMENJAVA ALARMNEGA SISTEMA NEK
Zastareli alarmni sistem v glavni kontrolni sobi se je zamenjal s tehnološko sodobnim, digitalnim in v celoti podvojenim alarmnim sistemom.

NADGRADNJA SISTEMA VARNOSTNEGA NAPAJANJA – VGRADNJA NOVEGA VARNOSTNEGA DIESEL GENERATORJA
Nadgradnja sistema pomeni izboljšanje izmeničnega varnostnega napajanja elektrarne z zagotovitvijo alternativnega izvora ob morebitni izgubi celotnega izmeničnega napajanja. Za ta namen se je v novo zgradbo vgradil diesel agregat z pripadajočim nadzornim sistemom.

RAZŠIRITEV SISTEMA HLADILNIH STOLPOV
Zaradi sprememb v elektrarni in v okolju je bil z izbranimi tehničnimi rešitvami izboljšan hladilni sistem terciarnega kroga v NEK. Nameščene so bile štiri nove hladilne celice in v celoti je bila zamenjana elektro oprema sistema hladilnih stolpov.

ZAMENJAVA KONTROLNEGA IN ZAŠČITNEGA SISTEMA TURBINE
Stari digitalni elektrohidravlični sistem DEH turbinskega krmilnega sistema je bil zamenjan z novim digitalnim elektrohidravličnim sistemom PDEH, ki nudi možnost programiranja.

ZAMENJAVA TEHNOLOGIJE PREDPRIPRAVE IN PRIPRAVE TEHNOLOŠKE VODE

OPTIMIZACIJA MERJENJA TEMPERATURE SISTEMA REAKTORSKEGA HLADILA
Neposredno v cevi primarnega hladila so se vgradili uporovni temperaturni detektorji (RTD).
Zaradi spremembe merilnega sistema temperature primarnega hladila so se posodobili tudi zaščitni kabineti, v katere so se vgradile nove kontrolne kartice.

VGRADITEV IN PRIKLJUČITEV NOVIH TRANSFORMATORJEV GT2 IN GT1
Izvedena je zamenjava obstoječih glavnih transformatorjev zaradi izkoriščanja celotne kapacitete moči. Vgradil se je tudi sistem za neprekinjeni nadzor plinov in stanja transformatorjev.

POSODOBITEV MOTORJA REAKTORSKE ČRPALKE
Obnovljen in posodobljen je bil elektromotor črpalke reaktorskega hladila. Posodobljeni so bili PIS-prikazi (nadzorna instrumentacija) za spremljanje temperatur ležajev, nivoja olja ležajev in vibracij motorja.

Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si