Predstavitev

Prvi začetki podjetja Elmont d.o.o. Krško segajo v leto 1993, ko je skupina strokovnjakov s področja elektro industrije zaznala potrebo trga po visoko strokovno usposobljenem kadru, ki bi izvajal zahtevna dela na področju elektro vzdrževanja in montaže na elektroenergetskih sistemih. Združili so svoje izkušnje, znanja, ideje in vizije. Usposobljeni delavci, ki so izkušnje pridobivali ob izgradnji Nuklearne elektrarne Krško, so s specifičnim znanjem uspeli izoblikovati in utrditi pot podjetja, po kateri hodijo še danes.

Danes je podjetje Elmont d.o.o. sodobno organizirana, visoko tehnološko opremljena in usposobljena gospodarska družba, ki je specializirana za izvajanje vseh vrst elektro del na kompleksnih industrijskih objektih. Glavni del obsega izvajanje storitev na jedrskih objektih, predvsem na Nuklearni elektrarni Krško, ki je naš največji poslovni partner.

Z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju izgradnje, rekonstrukcije, remonta in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov smo postali prepoznavno ime na elektroenergetskem tržišču tako doma kot tudi v tujini.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si