Povezovanje z lokalno skupnostjo

V podjetju ELMONT d.o.o. Krško pomembno pozornost namenjamo tudi sodelovanju z okoljem, znotraj katerega podjetje deluje. Vedno smo pripravljeni prisluhniti interesom lokalnih skupnosti in odzivamo se na njihove potrebe ter jih poskušamo integrirati v naše proizvodne procese. Pomemben del politike našega podjetja je namreč vzpostavljanje dialoga in sodelovanje, zato bomo tudi v prihodnosti ostali odprti za vsa povezovanja z lokalno skupnostjo.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si