Politika kakovosti

Sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 smo v podjetju vzpostavili leta 1997. Vzpostavljeni sistem je bistveno pripomogel k učinkovitemu vodenju procesov in izboljšanju kvalitete storitev ter s tem povečal zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev.

Ustregli bomo željam in potrebam naših odjemalcev, ker so le ti za nas najpomembnejši. Vsi naši proizvodi in storitve bodo izdelani oziroma izvedeni v skladu s specifikacijo odjemalcev, veljavno zakonodajo in normami ter dobro tehniško prakso.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si