Podpora v času remonta

Podjetje Elmont v času Remonta v NEK-u opravlja redna remontna dela v sklopu tehničnega oddelka elektro vzdrževanja, ki se iz leta v leto dopolnjujejo. Sem sodijo naslednja elektroinštalacijska vzdrževalna dela:
 • elektroinštalacijska dela na VN rotirajoči opremi,
 • vzdrževalna dela na električnih inštalacijah razsvetljave,
 • vzdrževalna dela na razvodu male moči in na električnih inštalacijah,
 • vzdrževalna dela na podvodni in plavajoči razsvetljavi ter na neprocesni elektro revizija električnih upravljalnih omar in panelov zasilnih DG,
 • vzdrževalna dela na energetskih transformatorjih,
 • vzdrževalna dela na stabilnih el. napravah napetosti 6,3 kV,
 • vzdrževalna dela na stabilnih el. napravah napetosti 400/110 kV,
 • vzdrževalna dela na stabilnih el. napravah napetosti 21 kV,
 • vzdrževalna dela na 0,4 kV stikalnih in razdelilnih postrojih ter
 • vzdrževalna dela na grelnih napravah in njihovih komponentah
 • vzdrževalna dela na električnih omarah in NN napravah različnih tehnoloških sistemov, opremi, njihovih komponentah, izvedba vzdrževalnih del na DC sistemih,
 • dela na napravah relejne zaščite,
 • aktivnosti sanacije staranja kablov,
 • elektroinštalacijska dela na opremi NN rotacijskih komponent.

V obseg delovnih nalog sodijo tudi vsa ostala vzdrževalna dela na električnih inštalacijah in opremi v času remonta.

Za potrebe del na jedrskih objektih ima podjetje Elmont d. o. o. Krško veljavno Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si