Osebna izkaznica

Uradni naziv podjetja: DD Elmont Trgovina, inženiring in proizvodnja električnih naprav in napeljav d.o.o. Krško
Skrajšani naziv: Elmont d.o.o. Krško
Sedež podjetja: Cesta krških žrtev 135 e, 8270 Krško, Slovenija
T: ++ 386 (0)7 49 12 500a
F: ++ 386 (0)7 49 12 521a
info@elmont-kk.si
Direktor: Metod Pirc univ. dipl. prav.
Prokurist: Robert Seme dipl. inž. el.
ID številka za DDV: SI78402930
Matična številka: 5829119
Leto ustanovitve: 1993
Vpis v sodni register: vložna št. 1/0362/00, Registrirano pri Okrožnem sodišču v Krškem
Poslovni račun: IBAN: SI56 0298 0001 7096 313 (NLB d.d.)
BIC: LJBASI2X
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si