Organizacijska struktura

Podjetje Elmont d. o. o. Krško posluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Osnovna organiziranost podjetja poteka v procesih, ki se izvajajo po ločenih oddelkih.

Na prvi ravni vodi podjetje direktor s pomočjo prokuristov. Druga hierarhična raven je razdeljena na 6 sektorjev, in sicer:
  • sektor kakovosti,
  • tehnični sektor,
  • komercialni sektor,
  • finančno-računovodski sektor,
  • splošno kadrovski sektor,
  • varnost in zdravje pri delu.

Za potrebe zadnjih treh sektorjev sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci.

Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si