Okoljska politika

Zavedamo se, da je skrb za varno in zdravo okolje osnovni pogoj za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Smernice za sistem ravnanja z okoljem so opredeljene v standardu ISO 14001:2015, ki smo ga implementirali v letu 2000. Pridobljeni certifikat je bistveno pripomogel k dvigu okoljske zavesti pri vseh zaposlenih v podjetju in pri vseh, ki s podjetjem sodelujejo. Podjetje konstantno skrbi za preprečevanje oziroma zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Pri doseganju zastavljenih ciljev in programov ter pri obvladovanju vplivov naše dejavnosti na okolje strogo sledimo zakonodaji in stremimo k nenehnemu izboljševanju.

V podjetju bomo skrbeli za zmanjševanje vplivov naših poslovnih procesov na okolje ter za varnost in zdravje naših zaposlenih.
V skladu z zavezanostjo vodstva in zaposlenih izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje vplivov na okolje:
  • izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve,
  • zastavljamo si realne cilje na področju varovanja okolja in si prizadevamo za njihovo realizacijo,
  • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
  • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje iz varovanja okolja ter iščemo možnosti izboljševanja, kjer je to možno,
  • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema ravnanja z okoljem z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti,
  • informiramo in sodelujemo z zainteresiranimi stranmi na področju ravnanja z okoljem.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si