O odgovornosti

V podjetju ELMONT d.o.o. Krško smo ponosni na prehojeno pot in na to, kako smo z leti izboljševali in nadgrajevali poslovne procese ter v poslovanje podjetja integrirali pomembne smernice glede varovanja okolja, zdravja zaposlenih in sodelovanja z lokalno skupnostjo, s čimer upoštevamo širok nabor družbenih in okoljskih potreb.
Elmont d.o.o. Krško

Sedež podjetja: CKŽ 135/e,
Krško, Slovenija, Evropa

Telefon: ++386 7 49 125 00
Fax: ++386 7 49 125 21
E-pošta: info@elmont-kk.si